Gelegenheid

we vielen
samen
met de avond

gelegen
tot de morgen stond